• neiyetu

Yleisnivel

Yleisnivel, jolla ei ole ilmeistä kimmoisuutta vääntösuunnassa. Se voidaan jakaa epätasaiseen yleisniveleen, lähes vakioniveleen ja vakioniveleen. [1]

① Epätasainen yleisnivel. Kun nivelen kahden akselin välinen kulma on suurempi kuin nolla, saman keskimääräisen kulmanopeuden omaava yleisnivel liikkuu lähtöakselin ja tuloakselin välillä vaihtelevalla hetkellisellä kulmanopeussuhteella.

Ristiakselityyppinen jäykkä yleisnivel koostuu yleisnivelhaarukasta, poikkiakselista, neularullalaakerista, öljytiivisteestä, holkista, laakerin kannesta ja muista osista. Toimintaperiaate on: yksi pyörivistä haarukoista ajaa toisen haarukan pyörimään poikkiakselin läpi ja voi samalla heilahtaa poikkiakselin keskikohdan ympäri mihin tahansa suuntaan. Neulan rullalaakerissa oleva neularulla voi pyöriä pyörimisen aikana kitkan vähentämiseksi. Syöttötehoon yhdistettyä akselia kutsutaan syöttöakseliksi (tunnetaan myös aktiiviseksi akseliksi), ja nivelen akselin ulostuloa kutsutaan lähtöakseliksi (tunnetaan myös vetoakseliksi). Työskentely sillä ehdolla, että tulo- ja ulostuloakselien välissä on kulma, näiden kahden akselin kulmanopeus ei ole sama, mikä johtaa ulostuloakselin ja siihen liitettyjen voimansiirtoosien vääntövärähtelyyn ja vaikuttaa akselin käyttöikään. nämä osat.

② Kvasivakionopeusnivel. Yleisnivel, joka välittää liikettä samalla hetkellisellä kulmanopeudella suunnitellussa kulmassa ja suunnilleen samalla hetkellisellä kulmanopeudella muissa kulmissa. Se on jaettu: a) kaksinkertainen kvasivakionopeusnivel. Viittaa yleisniveleen, jossa voimansiirtonivelen vakionopeusvaihteiston käyttöakselin pituus on pienennetty minimiin. B) Kupera lohkon kvasivakionopeusnivel. Se koostuu kahdesta yleisnivelestä ja kahdesta erimuotoisesta kuperasta lohkosta. Kaksi kuperaa lohkoa vastaavat keskimmäistä käyttöakselia ja kahta poikittaistappia kaksoisnivellaitteessa. C) Kolminapainen kvasivakionopeusnivel. Se koostuu kahdesta kolminapaisesta akselista, aktiivisista epäkeskoakselihaarukoista ja käytetyistä epäkeskoakselihaarukoista. D) Pallomainen rulla, jonka nopeus on lähes vakionopeus. Se koostuu tappiakselista, pallomaisesta telasta, nivelakselista ja sylinteristä. Rulla voi tehdä aksiaalista liikettä urassa, toimia laajenevana kiilana. Telan kosketus uran seinämään voi siirtää vääntömomenttia.


Postitusaika: 13.10.2021